วิธียื่นรับเงินทดแทนประกันสังคม กรณีคลอดบุตร-สงเคราะห์บุตรด้วยตนเอง

วิธียื่นรับเงินทดแทนประกันสังคม กรณีคลอดบุตร-สงเคราะห์บุตรด้วยตนเอง

การเงิน

วิธียื่นรับเงินทดแทนประกันสังคม กรณีคลอดบุตร-สงเคราะห์บุตร ทำได้ด้วยตนเองง่ายๆ แค่ 6 ขั้นตอนผ่านระบบ e-Self Service ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

สำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงวิธีการยื่นรับเงินทดแทนประกันสังคม กรณีคลอดบุตร และสงเคราะห์บุตร สามารถทำได้ง่ายๆ แค่ 6 ขั้นตอนผ่านระบบ e-Self Service ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยมีรายละเอียดดังนี้

เปิด 6 ขั้นตอนมีลูกยื่นรับประโยชน์กรณีคลอดบุตร-สงเคราะห์บุตร ผ่านระบบ e-Self Service

1. เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th แล้วคลิกที่ “เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน”

2. ใส่รหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

3. เลือก “ระบบ e-Self Service”

4. เลือก “ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุน”

5. เลือก “สงเคราะห์งบุตร”

6. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วอัปโหลดเอกสารได้เลย